Skip to Main Content

Welkom!

Opzoek naar een passende laadoplossing?Ontdek Blink

Over ons

Onze duurzaamheidsambities

Wij zijn op een missie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de schadelijke emissies die ze produceren te verminderen.

Blink Charging zet zich in voor duurzaamheid en het verminderen van de CO2-voetafdruk van transport. Als toonaangevende leverancier van oplaadapparatuur en -diensten voor elektrische voertuigen (EV’s) erkennen we de essentiële rol die EV’s spelen in de overgang naar een schonere en duurzamere toekomst.

Het is onze missie om het gebruik van EV te versnellen door betrouwbare, betaalbare en handige laadoplossingen te bieden die bestuurders in staat stellen om de overstap naar elektrisch rijden te maken. We geloven dat we door EV-laden toegankelijk en gemakkelijk te maken, kunnen helpen om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de schadelijke uitstoot die deze produceren te verminderen.

Naast het leveren van oplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen, geven we ook prioriteit aan duurzaamheid in onze eigen activiteiten. We zetten ons in om onze impact op het milieu te verminderen door afval te minimaliseren, hulpbronnen te sparen en waar mogelijk duurzame materialen te gebruiken.

Environmental, Social, & Governance

We hebben een Environmental, Social, & Governance (ESG) commissie opgericht om ervoor te zorgen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen en maatschappelijk verantwoorde praktijken binnen ons bedrijf bevorderen. Deze commissie benadrukt onze toewijding aan duurzaamheid en de overtuiging dat verantwoord ondernemen essentieel is voor succes op de lange termijn. Via de inspanningen van de ESG commissie streven we naar het leveren van waardevolle bijdragen aan de maatschappij en het milieu, terwijl we tegelijkertijd waarde leveren aan onze stakeholders.

Daarnaast hebben we een Director of Sustainability aangesteld die een cruciale rol speelt bij het toezicht houden op en bevorderen van onze duurzaamheidsinitiatieven. Om ervoor te zorgen dat duurzame praktijken geïntegreerd worden in onze bedrijfsstrategie, risico- en verbetergebieden te identificeren, en initiatieven in lijn met onze ESG-doelen te implementeren. De Director of Sustainability faciliteert communicatie en rapportage over onze duurzaamheidsvoortgang als tussenpersoon met de ESG commissie, om onze organisatie te sturen naar een duurzamere toekomst.

ESG pijlers

Environmental (milieu)

Wij zijn toegewijd aan het implementeren van duurzame praktijken in al onze activiteiten. Door de nadruk te leggen op milieubewustzijn streven we ernaar bij te dragen aan een duurzamere toekomst voor onze planeet en samenleving.

Focus: het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het minimaliseren van afval.

ESG pijlers

Social (maatschappij)

Door sociale verantwoordelijkheid voorop te stellen, streven we ernaar waarde te creëren voor onze stakeholders, terwijl we ook bijdragen aan een rechtvaardige en rechtvaardige samenleving.

Focus: beschermen van de mensenrechten, bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI), voorkomen van discriminatie, waarborgen van het welzijn van onze gemeenschappen, en ethisch beheer van toeleveringsketens.

ESG pijlers

Governance (behoorlijk bestuur)

We streven naar verantwoordingsplicht, transparantie en integriteit in al onze activiteiten om langetermijnwaarde te creëren voor belanghebbenden en vertrouwen op te bouwen bij klanten, partners en de gemeenschap.

Focus: toezicht en de diversiteit van het bestuur, eerlijke beloning, preventie van corruptie en het handhaven van ethische normen.

De commissie Environmental, Social & Governance (ESG) en de Director of Sustainability zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijf, inclusief zaken met betrekking tot: (i) Milieu, Sociaal & Bestuur; (ii) Diversiteit, Gelijkheid & Inclusie; en (iii) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De ESG-commissie is verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en waarborgen van naleving van het ESG-beleid. Daarnaast werkt de ESG-commissie samen met het uitvoerend management van Blink Charging om de effectiviteit van het beleid te analyseren, problemen te identificeren, empirische gegevens te verzamelen en regelmatige rapporten over de duurzaamheid van het bedrijf en de naleving van het ESG-beleid te produceren voor de Raad van Bestuur.

Het ESG-beleid wordt minstens jaarlijks door de commissie beoordeeld en indien nodig herzien.

Leadership

Environmental, Social & Governance commissie

  • Kristina Peterson, Chair

  • Cedric Richmond, Committee Member

  • Jack Levine, Committee Member

Director of Sustainability

  • Reed S. Fuller, Esq.

Onze milieubewuste bedrijfsvoering in actie

Wij geloven dat duurzaamheid meer is dan een modewoord - het is een manier van leven. We zijn toegewijd om ons steentje bij te dragen aan het creëren van een schonere, meer duurzame toekomst voor komende generaties. Hier zijn een paar manieren waarop we ons steentje bijdragen.

Toegankelijk laden

We hebben een van 's werelds grootste en meest betrouwbare netwerken voor het opladen van elektrische voertuigen gebouwd, met meer dan 94.000 oplaadpunten, waaronder talloze verbonden laders wereldwijd. Ons uitgebreide netwerk vereenvoudigt het opladen van EV's, vergemakkelijkt de overstap naar elektrische voertuigen en minimaliseert de uitstoot van koolstof.

Innovatieve oplossingen

Wij bieden een scala aan oplaadopties, van AC opladers tot DC snelladers, met een passende laadoplossing voor iedereen. Onze oplaadapparatuur is ontworpen om betrouwbaar, efficiënt en gebruiksvriendelijk te zijn, waardoor het nog gemakkelijker wordt voor bestuurders om hun EV's op te laden.

Sterke Partnerships

We hebben partnerships met diverse organisaties om ons laadnetwerk uit te breiden en duurzaamheid te bevorderen. In samenwerking met grote retailers, hotels en parkeerfaciliteiten hebben we laadstations geïnstalleerd op hun locaties. Daarnaast werken we samen met gemeenten en lokale overheden om de adoptie van elektrische voertuigen te bevorderen en de infrastructuur te verbeteren.

Ethische inkoop

Wij zijn toegewijd aan duurzame inkoop en sourcen van leveranciers die onze waarden van milieubewustzijn, eerlijke arbeidspraktijken en ethisch gedrag delen. Door onze toewijding aan duurzame inkoop en onze Supplier Code of Conduct streven we ernaar onze impact te verminderen, lokale gemeenschappen te ondersteunen en een duurzame economie te bevorderen.

Recycling initiatieven

Wij erkennen het belang van het minimaliseren van elektronisch afval en het zorgen voor een juiste verwerking van verouderde oplaadapparatuur. Onze toewijding aan het recyclen van oude EV-laadunits omvat het verkennen van opties om elektronische apparaten op een veilige en ethische manier te recyclen.

Innovatie en onderzoek

Wij zijn toegewijd aan het verbeteren van EV-laadtechnologie en het ondersteunen van de overgang naar een duurzamer transportsysteem. We verkennen voortdurend nieuwe technologieën en innovaties om het opladen sneller, efficiënter en toegankelijker te maken.

Blink Green Team:

We hebben het Green Team opgericht als een manier voor onze medewerkers om iets terug te doen voor de gemeenschap en milieubewuste initiatieven te ondersteunen. Het Green Team heeft deelgenomen aan tal van vrijwilligersinspanningen in en rond Miami Beach, zoals het verzamelen van afval en het schoonmaken van lokale stranden en waterwegen. We leiden de inspanningen om het Green Team uit te breiden naar onze andere kantoren in de Verenigde Staten en internationaal.


Diversity, Equity, & Inclusion

Blink Charging is toegewijd aan het bevorderen van Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie (DEI) in alle aspecten van ons bedrijf. We erkennen dat diversiteit essentieel is voor het creëren van een cultuur van innovatie, excellentie en openheid. We begrijpen ook dat gelijkheid en inclusie nodig zijn om een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dit omvat het bevorderen van een omgeving waarin medewerkers worden aangemoedigd om hun meningen en ideeën te delen, en waar verschillen worden gevierd als een bron van kracht.

Via onze bredere inspanningen op het gebied van duurzaamheid en ESG nemen we verschillende stappen om diversiteit, gelijkheid en inclusie op de werkplek te bevorderen. Deze stappen omvatten het bieden van training en educatie voor alle medewerkers over onderwerpen met betrekking tot diversiteit en inclusie, en ervoor zorgen dat alle medewerkers eerlijk worden behandeld, consistent worden behandeld en gelijke toegang hebben tot kansen voor vooruitgang. Daarnaast zijn we actief bezig met het werven van een divers personeelsbestand, uitvoerend management en Raad van Bestuur.

Het uitvoerend management van Blink Charging en de ESG-commissie zijn verantwoordelijk voor het toezicht, de monitoring en het regelmatig rapporteren van de DEI-metrics van het bedrijf.


Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) valt onder de brede paraplu van duurzaamheid. CSR is een verbintenis van bedrijven om ethisch te handelen, bij te dragen aan economische ontwikkeling, en de kwaliteit van leven voor hun werknemers, lokale gemeenschappen en de samenleving als geheel te verbeteren. Veel definities benadrukken het leveren van financiële, milieu- en sociale voordelen aan een breed scala van belanghebbenden, waarbij vrijwillige acties worden gesuggereerd die verder gaan dan wettelijke vereisten. Er is een aanzienlijke overlap en interactie tussen ESG- en CSR-concepten. Blink Charging heeft ervoor gekozen om zowel ESG- als CSR-zorgen aan te pakken via het toezicht van haar commissie Environment, Social en Governance en ESG-beleid.

Hoewel klimaatverandering en milieu kwesties belangrijke aandachtspunten blijven, is er een groeiende nadruk op het aanpakken van sociale kwesties, met name gericht op het welzijn van werknemers en de implementatie van effectief beleid voor menselijk kapitaalbeheer. Wij geloven dat CSR een cruciaal aspect is van onze algehele duurzaamheids- en ESG-strategie.

Het uitvoerend management van Blink Charging en de ESG-commissie zijn verantwoordelijk voor het toezicht, de monitoring en het regelmatig rapporteren van de CSR-metrics van het bedrijf.


Supplier Code of Conduct

Blink Charging heeft de Code of Conduct van de Responsible Business Alliance (RBA) aangenomen. De RBA Code of Conduct ("Code of Conduct") is van toepassing op zowel het bedrijf als onze leveranciers en weerspiegelt onze toewijding aan ethische zakelijke praktijken, waaronder arbeidsrechten, milieuverantwoordelijkheid, gezondheid, veiligheid, en ethische sourcing. Door deze Gedragscode te implementeren, houden we onszelf en onze leveranciers aan de hoogste normen van verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Wij geloven dat verantwoordelijke zakelijke praktijken niet alleen het juiste zijn om te doen, maar ook van cruciaal belang zijn voor het langetermijnsucces en welzijn van ons bedrijf, onze leveranciers, en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Blink Charging verwacht dat haar leveranciers voldoen aan de Code of Conduct.

image

"Onze duurzame inspanningen zijn er niet alleen om de aarde en haar elementen te beschermen, maar ook om onszelf te beschermen."

Reed S. Fuller, Esq.

Director of Sustainability