Skip to Main Content

Welkom!

Opzoek naar een passende laadoplossing?Ontdek Blink

Privacybeleid

Ingangsdatum: 25/08/2023

1. Inleiding

Welkom bij Blink Charging Nederland BV (“wij,” “ons,” “onze,” of het “Bedrijf”). Wij zetten ons in om de privacy en veiligheid van jouw persoonlijke informatie te beschermen. In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij jouw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen wanneer je gebruik maakt van onze website en diensten met betrekking tot het opladen van elektrische voertuigen (EV).

2. Informatie die we verzamelen

We kunnen verschillende soorten informatie verzamelen en verwerken wanneer je onze website en EV-laadservices gebruikt:

 • Persoonlijke informatie: dit omvat je naam, contactgegevens, factureringsgegevens en alle andere informatie die je aan ons verstrekt

 • Gebruiksinformatie: we verzamelen informatie over je interactie met onze website en diensten, waaronder IP-adressen, browsertypes, apparaattypes, bezochte pagina’s en de acties die je onderneemt

 • Locatiegegevens: met jouw toestemming kunnen we locatiegegevens verzamelen om locatiegebonden diensten met betrekking tot het opladen van EV’s aan te bieden

3. Hoe wij jouw informatie gebruiken

We gebruiken jouw gegevens om producten en diensten te leveren die je hebt aangevraagd:

 • Het leveren en onderhouden van onze EV-oplaaddiensten

 • Verwerken van betalingen en facturen

 • Je relevante updates en meldingen sturen

 • Je vragen beantwoorden en klantenondersteuning bieden

 • Analyseren en verbeteren van onze website en diensten

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Om onze producten en diensten te verbeteren

 • Om je andere diensten aan te bieden waarvan wij denken dat je er baat bij kunt hebben, tenzij je ons vraagt dit niet te doen

We zullen jouw gegevens alleen gebruiken wanneer dit wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld om een overeenkomst uit te voeren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of omdat we een legitiem zakelijk belang hebben, of wanneer je hiermee instemt.

4. Wettelijke basis voor verwerking

Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens op basis van verschillende rechtsgronden, waaronder je toestemming, de noodzaak om een contract uit te voeren, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze legitieme belangen bij het leveren en verbeteren van onze diensten.

5. Het delen van jouw informatie

We kunnen jouw informatie delen met andere bedrijven waarmee we samenwerken. We kunnen jouw informatie ook delen met anderen buiten de organisatie in verband met onze producten en diensten.

We kunnen uw informatie onder bepaalde omstandigheden delen met derden, waaronder:

 • Dienstverleners: we kunnen jouw informatie delen met externe serviceproviders die ons helpen bij het leveren van onze diensten, zoals betalingsverwerkers en technische ondersteuningsproviders

 • Wettelijke vereisten: we kunnen jouw informatie delen wanneer dit wordt vereist door de wet, regelgeving of een juridisch proces

6. Jouw rechten

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens, waaronder:

 • Toegang: je kunt een kopie aanvragen van de persoonlijke gegevens die wij over je bewaren

 • Rechtzetting: je kunt onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens corrigeren of bijwerken

 • Verwijdering: je kunt onder bepaalde omstandigheden verzoeken om verwijdering van jouw persoonlijke gegevens

 • Beperking: je kunt vragen om beperkingen op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens

 • Gegevensoverdraagbaarheid: je kunt een kopie van jouw persoonlijke gegevens aanvragen in een gestructureerd, machineleesbaar formaat

7. Beveiliging

We implementeren gepaste veiligheidsmaatregelen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

8. Internationale overboekingen

Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die mogelijk andere normen voor gegevensbescherming hanteren. Wij zorgen ervoor dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

9. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen je op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen via onze website of op een andere manier. Lees het beleid regelmatig door.

10. Neem contact met ons op

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid of onze gegevenspraktijken, kunt je contact met ons opnemen via support.nl@blinkcharging.com.

Data we collect and how we use it

Categories of Personal Information We CollectExamples of Use
Identifiers (such as name, email address, phone number, vehicle’s vin and license plate number)Providing the Service, including registering an account for you Fixing and improving the Service Marketing and advertising Communicating with you, e.g., customer support Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies
Commercial information (such as transaction data, charging station use data)Providing the Service, including providing you with charging stations Fixing and improving the Service Marketing and advertising Communicating with you Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies
Financial data (such as the last four digits of payment cards)Providing the Service, including providing you with charging stations Fixing and improving the Service Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies
Internet or other network or device activity (such as IP address, unique device identifier, advertising, app identifiers, browsing history, cookies, screen recording of usage, or other usage dataProviding the Service, including providing you with charging stations Fixing and improving the Service Marketing and advertising Usability Improvements Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies
Location information (general location, and, if you provide permission, precise GPS location)Providing the Service, including providing you with charging stations Fixing and improving the Service Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies
Sensory information (such as audio recordings if you call our customer service)Providing the Service, including providing you with charging stations Fixing and improving the Service Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies
Other information that identifies or can be reasonably associated with you (such as communications you send us)Providing the Service, including providing you with charging stations Fixing and improving the Service Marketing and advertising Communicating with you Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies
Social Media Data; User Content Providing the Service, including providing you with charging stations Fixing and improving the Service Marketing and advertising Communicating with you Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies
Charging Network Data Providing the Service, including providing you with charging stations Fixing and improving the Service Marketing and advertising Communicating with you Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies
Blink Charging Station Data (Hosts)Providing the Service, including providing you with charging stations Fixing and improving the Service Marketing and advertising Communicating with you Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies
Device/Usage InformationProviding the Service, including providing you with charging stations Fixing and improving the Service Marketing and advertising Communicating with you Analyzing use of the Service Preventing, detecting, investigating, and responding to fraud, unauthorized access/use of the Service, breaches of terms and policies